Göteborgs Fria Tidning, 2011

Göteborgs Fria Tidning, 2011

Reggae Galore Magazine nr.1, 2009

Reggae Galore Magazine nr 2, 2010

Fotografering på Kulans Fritidsgård, Lidingö. Fritidsforums magasin METOD, 2011

Göteborgs Fria Tidning, 2011

Dokumentation av dialogprojekt på Kristineberg.

Borås Stad, stadsdel väster.

Göteborgs Fria Tidning. Nr 19 2013